การลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

1. ผู้นำเสนอหรือผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://psparn2023.com/registration/index


2. ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 408-9-31691-9 (เงินรับฝาก) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)


3. เมื่อผู้สมัครทําการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ หลักฐานการชําระ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://psparn2023.com/registration-payment